tinh dich có màu xanh thể hiện bệnh lý

tinh dich co mau xanh the hien benh ly

tinh dich có màu xanh thể hiện bệnh lý