Pricing Table

[cws-row cols=1][col span=12][cws-widget type=text title=”Pricing Table Four Columns”]

[price-table order=’DESC’ cat=’pricing-table-1′ orderby=’modified’ posts=’-1′ columns=’4′ /]

[/cws-widget][/col][/cws-row][cws-row cols=1][col span=12][cws-widget type=text title=”Pricing Table Two Columns”]

[price-table order=’DESC’ cat=’pricing-table-1′ orderby=’modified’ posts=’-1′ columns=’2′ /] 

[/cws-widget][/col][/cws-row]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *