Bệnh Giang mai căn bệnh xã hội bị “lãng quên” nhưng cực kỳ nguy hiểm

Nhiều người chưa nhận thức được bệnh giang mai và đa phần họ không để [...]